REALIZACJE

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wielobranżowy projekt pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Konopnickiej 13 w Zielonej Górze

Wielobranżowy projekt pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego 5-7-9 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krzywoustego 5-7-9 w Zielonej Górze

Wielobranżowy projekt pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Kożuchowskiej 8E w Zielonej Górze

Projekty rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Rolniczej w Krężołach

Wielobranżowy projekt pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chmielnej 34-38 w Zielonej Górze

Wielobranżowy projekt pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chmielnej 28-32 w Zielonej Górze

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w byłym budynku koszarowym przy ul. Żołnierskiej w Babimoście

Projekt instalacji i przyłączy sanitarnych punktu przyjmowania odpadów z czyszczenia sieci kanalizacyjnej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Projekty instalacji i kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka zdrowia w Maszewie

Projekt instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Starościn 18, 19, 20, 21

Projekt rozbiórki i budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w Bogumiłowie

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Olbrachtowie

Wielobranżowy projekt adaptacji pomieszczenia kotłowni na potrzeby kompaktowego węzła cieplnego na terenie Bazy Usługowo-Produkcyjnej PBO Sp. z o.o. przy ul. Zimnej 3 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lwowskiej 18 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lwowskiej 18 w Zielonej Górze

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Tunelowej w Lipinkach Łużyckich

Projekt technologii węzła cieplnego w budynku Zakładu Produkcji Szkolnej „Pro–Cezas” przy ul. Elektronowej 2 w Zielonej Górze

Wielobranżowy projekt modernizacji hydroforni przy ul. Aleja Wojska Polskiego 80A w Zielonej Górze

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Kosynierów w Świdnicy

Projekt zbiornika bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strumiennie

Wielobranżowe projekty węzłów cieplnych dla projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. A. Jagiellonki w Zielonej Górze

Projekt rozbudowy instalacji gazowej w budynku produkcyjnym ZPR sp. z o.o. przy ul. Zimnej w Zielonej Górze

Wielobranżowy projekt pomieszczenia węzła cieplnego w budynku usługowym przy ul. Fabrycznej w Zielonej Górze

Projekt przebudowy instalacji gazowej w budynku biurowo–handlowo–usługowym przy ul. Francuskiej 2a w Zielonej Górze

Projekty instalacji i przyłączy sanitarnych dla projektowanego budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Prostej 47 w Zielonej Górze

Projekt instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pionierów 3 w Krośnie Odrzańskim

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 6–8–10 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sportowej 6 w Zielonej Górze

Projekt odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Mieszka I w Świdnicy

Projekt odcinka sieci wodociągowej przy ul. Głównej w Gronowie

Projekty instalacji sanitarnych dla projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. A. Jagiellonki w Zielonej Górze

Projekt przebudowy przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szarych Szeregów 6 w Zielonej Górze

Projekt odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na potrzeby budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego przy ul. Nowy Kisielin–Odrzańska w Zielonej Górze

Projekt odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Piaskowej w Świdnicy

Wielobranżowy projekt pomieszczenia węzła cieplnego w budynku Spółdzielni ZUT przy ul. Zacisze 17 w Zielonej Górze

Wielobranżowy projekt wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego w budynku usługowo-biurowego przy ul. Kożuchowskiej 15A w Zielonej Górze

Projekt przebudowy przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szarych Szeregów 4 w Zielonej Górze

Projekt odcinka sieci wodociągowej przy ul. Pocztowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Projekt odcinka sieci wodociągowej przy ul. Ochla-Palmowa w Zielonej Górze

Projekt odcinka sieci wodociągowej przy ul. Spacerowej w Świdnicy

Projekt przebudowy przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szarych Szeregów 2 w Zielonej Górze

Projekt odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchałów

Wielobranżowy projekt wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Spółdzielczej 3 w Zielonej Górze

Projekt odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Letnica

Wielobranżowy projekt pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalno–handlowo–usługowym przy ulicy Wojska Polskiego 49C  w Zielonej Górze

Projekt instalacji sanitarnych dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Suwalskiej w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 2–4, Dworcowej 7 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Studzianki 4 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Studzianki 6 w Zielonej Górze

Wielobranżowy projekt adaptacji pomieszczenia suszarni na potrzeby kompaktowego węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jasnej 11 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jasnej 11 w Zielonej Górze

Projekt przyłącza wodociągowego do zasilania hydrantu przeciwpożarowego przy ul. Gorzowskiej 14 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. A. Grottgera 25 w Zielonej Górze

Projekt odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gęstowice

Projekt remontu instalacji wentylacji mechanicznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1. Maja 9 w Zielonej Górze

Projekt remontu instalacji wentylacji mechanicznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1. Maja 13 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy instalacji gazowej w budynku handlowo–usługowym przy ul. Gen. J. Sowińskiego 42a w Zielonej Górze

Wielobranżowy projekt wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. B. Chrobrego 49-53 w Zielonej Górze

Projekt nawodnionej instalacji przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Monte Cassino 27 w Zielonej Górze

Projekt nawodnionej instalacji przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Monte Cassino 23 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zyty 14-18 w Zielonej Górze

Projekt odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lubogoszcz

Projekt przyłącza wodociągowego do w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Pocztowej 7 w Nowogrodzie Bobrzańskim

Projekt instalacji hydrantowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Pocztowej 7 w Nowogrodzie Bobrzańskim

Projekt przyłączy wod.-kan. i instalacji sanitarnych dla projektowanego oddziału firmy Brillux Polska Sp. z o.o przy ul. Gostyńskiej w Gdańsku

Wielobranżowy projekt adaptacji pomieszczenia pralni na potrzeby kompaktowego węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zyty 20-24 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zyty 20-24 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jasnej 12 w Zielonej Górze

Wielobranżowy projekt wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. S. Wyspiańskiego 3 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. S. Wyspiańskiego 3 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy przyłącza cieplnego i wodociągowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szarych Szeregów 5 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szarych Szeregów 3 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Warszawy 5 w Zielonej Górze

Wielobranżowy projekt adaptacji pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Partyzantów 32-38 w Zielonej Górze

Wielobranżowy projekt wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Partyzantów 24-30 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym przy ul. Partyzantów 24-30 w Zielonej Górze

Projekt instalacji wod.-kan, c.o. w ramach remontu budynku koszarowego nr 10 na terenie JW 3949 w Skwierzynie

Projekt instalacji sanitarnych w ramach remontu szatni i pomieszczeń sanitarnych w hali sportowej A-13 przy ul. Prof. Z. Szafrana 6 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I 1-9 w Zielonej Górze

Projekt instalacji sanitarnych w ramach przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istn. zespołu pom. socjalnych i jadalni posiłków własnych na jadalnię z kuchnią oraz wydawką na terenie istniejącej hali produkcyjno-magazynowej Ideal Automotive Zielona Góra Sp. z o. o. przy ul. Nowy Kisielin–Naukowa 11 w Zielonej Górze

Projekt instalacji sanitarnych w ramach przebudowy budynku administracyjno-biurowego przy ul. Bohaterów Westerplatte 27 w Zielonej Górze na Harcerskie Centrum Rozwoju

Wielobranżowy projekt wydzielenia pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Studzianki 2 w Zielonej Górze

Projekt przyłączy i instalacji br. sanitarnej dla projektowanego zakładu produkcyjnego obróbki powierzchniowej odlewów na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu

Wielobranżowy projekt adaptacji pomieszczenia kotłowni na potrzeby kompaktowego węzła cieplnego przy Zespole Szkół Zawodowych PBO przy ul. Botanicznej 77 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym przy ul. A. Krzywoń 1-5 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy przyłącza gazowego – wyniesienie kurka głównego na zewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szarych Szeregów 4 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Warszawy 3 w Zielonej Górze

Projekt instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 9-13 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym przy ul. Partyzantów 32-38 w Zielonej Górze

Projekt instalacji wod.-kan., ogrzewania, chłodzenia i wentylacji mechanicznej w ramach rozbudowy showroomu firmy SWISS KRONO przy ul. Serbskiej 56 w Żarach

Projekt instalacji wod.-kan., ogrzewania i chłodzenia w ramach przebudowy istniejącego budynku biurowego na terenie zakładu EXALO DRILLING przy ul. Naftowej 3 w Zielonej Górze

Projekt przyłącza kanalizacyjnego na potrzeby odprowadzania do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki Czernicy wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Gozdnicy

Projekt instalacji sanitarnych w ramach przebudowy istniejącej antresoli na szatnię i umywalnię w zakładzie Jost Polska przy ul. Motoryzacyjnej 6 w Nowej Soli

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Plac Matejki 3-3a w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym przy ul. Ludwika Zamenhofa 54-56 w Zielonej Górze

Projekt przyłączy wod.-kan. i instalacji sanitarnych dla projektowanego budynku przedszkola przy ul. Grzybowej w Świdnicy

Wielobranżowy projekt adaptacji pomieszczenia kotłowni na potrzeby kompaktowego węzła cieplnego w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Wandy 29 w Zielonej Górze

Projekt przyłącza wodociągowego do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 15 w Zielonej Górze

Projekt zamienny instalacji sanitarnych w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku fabrycznego na mieszkalny z częścią handlowo-usługową w parterze przy ul. Fabrycznej 17 w Zielonej Górze

Projekt instalacji sanitarnych w ramach przebudowy istniejącej antresoli na jadalnię w zakładzie Jost Polska przy ul. Motoryzacyjnej 6 w Nowej Soli

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym przy al. Niepodległości 26 w Zielonej Górze

Projekty przyłączy wod.-kan. do budynku warsztatu samochodowego przy ul. Anny Jagiellonki 13 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym przy ul. Ludwika Zamenhofa 36-38 w Zielonej Górze

Projekty instalacji i przyłączy sanitarnych dla projektowanego budynku biurowego i magazynu firmy Brillux przy ul. Bronowickiej w Szczecinie

Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lwowskiej 18 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym przy ul. Ludwika Zamenhofa 40–46 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Dobre n/Kwisą, na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym przy ul. Wazów 54-56 w Zielonej Górze

Projekt instalacji wod.-kan. i c.o. w ramach modernizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Przedszkolu nr 1 przy ul. Srebrna Góra 2 w Krośnie Odrzańskim

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Nowy Kisielin – Leśna w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym przy ul. B. Krzywoustego 8-16 w Zielonej Górze

Projekt instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkół przy ul. I. Daszyńskiego 1 w Tuplicach

Projekt instalacji c.o. w budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. M. Kopernika 3 w Tuplicach

Projekt instalacji c.o. w budynku Urzędu Gminy przy ul. A. Mickiewicza 6 w Tuplicach

Projekt zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do warunków technicznych wykonania nawodnionej instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym przy ul. Węgierskiej 12–14 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalno-handlowo-usługowym przy ul. Boh. Westerplatte 52-58 w Zielonej Górze

Wielobranżowy projekt adaptacji pomieszczenia warsztatu na potrzeby kompaktowego węzła cieplnego w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej przy ul. Jasnej 10 w Zielonej Górze

Projekt kotłowni gazowej wraz z przebudową i rozbudową instalacji zbiornikowej gazu płynnego na terenie zakładu BUDNAFT Spółka z o.o. w Miłachowie

Projekt instalacji wod.-kan. i c.o. w ramach adaptacji budynku Publ. Przedszkola nr 3 na cele Żłobka Miejskiego przy ul. T. Jankowskiego 10a w Ostrowie Wlkp.

Projekt wentylacji mechanicznej w budynku Zespołu Edukacyjnego nr 4 przy ul. Trasa Północna w Zielonej Górze  

Projekt instalacji sanitarnych dla budynku usługowo-handlowego przy ul. Makowej w Zielonej Górze

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalno-handlowo-usługowym przy ul. B. Chrobrego 35-61 w Zielonej Górze  

Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 49-53 w Zielonej Górze

Projekt wentylacji mechanicznej w budynku Planetarium Wenus przy ul. gen. W. Sikorskiego w Zielonej Górze

Projekt przyłączy wod.-kan. i instalacji sanitarnych dla budynku Centrum Przyrodniczego przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 14 w Zielonej Górze – Etap II

Projekt instalacji sanitarnych w ramach przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Caritas przy ul. Kościelnej 6 w Zielonej Górze

Projekt zamienny przyłączy i instalacji sanitarnych dla zakładu Royalpack w m. Słone

Projekt zamienny instalacji wod.–kan., c.o., azotu, wentylacji mechanicznej i chłodzenia, oraz przyłączy wod.–kan. i c.o. w ramach przebudowy i rozbudowy budynku warsztatowo–labolatoryjnego Exalo Drilling S.A. przy ul. Naftowej w Zielonej Górze

Projekt przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z układem retencji wód opadowych dla budynku Centrum Przyrodniczego przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 14 w Zielonej Górze

Projekt instalacji wod.–kan., c.o., wentylacji mechanicznej i chłodzenia w budynku Centrum Przyrodniczym przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 14 w Zielonej Górze

Projekt instalacji wod.–kan., c.o. i kotłowni gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Drzewnej w Zielonej GórzeProjekt zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Trzebiechów, gm. Maszewo

Projekt odwodnienia drogi przeciwpożarowej przy ul. Wypoczynek w Zielonej Górze

Analiza instalacji wody użytkowej pod kątem występowania miejsc stagnacji wody sprzyjającej rozwojowi bakterii rodzaju Legionella w budynku produkcyjno–magazynowym, biurowo–socjalnym i warsztatowym zakładu Nestle Polska S.A. przy ul. Kolejowej 1 w Kargowej

Projekt rozbudowy i przebudowy instalacji przeciwpożarowej hydrantowej w budynku produkcyjno-magazynowym zakładu Nestle Polska S.A. przy ul. Kolejowej 1 w Kargowej

Projekt przyłącza sieci cieplnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morelowej w Zielonej Górze

Projekt zmiany sposobu zasilania w ciepło istniejących węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Pieniężnego 27B i 28 w Zielonej Górze

Projekt przyłącza sieci cieplnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Trasa Północna w Zielonej Górze

Wykonanie obliczeń zapotrzebowania na ciepło oraz weryfikacja wielkości istniejących grzejników, po termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej 15 w Świebodzinie

Projekt przebudowy dróg gminnych nr 006001F, 006012F oraz 006042F w miejscowości Słone – I etap

Projekt węzła cieplnego na cele c.o. i c.w.u. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Trasa Północna w Zielonej Górze

Projekt węzła cieplnego na cele c.o. i c.w.u. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morelowej w Zielonej Górze

Projekt węzła cieplnego cieplny na cele c.o. dla budynku usługowo–handlowego przy ul. Świętych Cyryla i Metodego w Zielonej Górze

Projekt drenażu opaskowego dla budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Zielonej 2 w Świebodzinie

Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej dla projektowanej wiaty magazynowej na terenie zakładu Poszukiwania Naftowe „DIAMENT” Sp. z o.o. przy ul. Naftowej 3 w Zielonej Górze

Projekt modernizacji istniejącego układu technologicznego kotłowni lokalnej opalanej paliwem gazowym przy ul. Jedności 10 w Zielonej Górze

Projekt modernizacji węzła cieplnego na cele c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Dąbrówki 22 w Zielonej Górze

Projekt modernizacji węzła cieplnego węzła cieplnego na cele c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Dąbrówki 38 w Zielonej Górze

Projekt węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego przy ul. Cisowej 3AB w Zielonej Górze

Projekt przebudowy istniejącego odcinka sieci cieplnej przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Zielonej Górze

Projekt przyłączenia do sieci ciepłowniczej istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cisowej 3AB w Zielonej Górze

Projekt przebudowy istniejącego odcinka sieci cieplnej przy ul. Jana z Kolna w Zielonej Górze

Projekt przebudowy istniejących przyłączy sieci cieplnej przy ul. Boh. Westerplatte 16 i 14 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy istniejącego odcinka sieci cieplnej przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Zielonej Górze

Projekt modernizacji węzła cieplnego na cele c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Wyszyńskiego 129 w Zielonej Górze

Projekt modernizacji węzła cieplnego na cele c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Wyszyńskiego 139 w Zielonej Górze

Projekt modernizacji węzła cieplnego na cele c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Wyszyńskiego 153 w Zielonej Górze

Projekt modernizacji węzła cieplnego na cele c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Wyszyńskiego 161 w Zielonej Górze

Projekt instalacji ogrzewczej sali ekspozycji wyrobów gotowych na terenie zakładu Stelmet S.A. przy ul. Gorzowskiej 20 w Zielonej Grze

Projekt instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz kotłowni na paliwo stałe w budynku socjalno–warsztatowym lotniska Przylep k/Zielonej Góry

Projekt węzła cieplnego na cele c.o. i c.w.u. dla budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze

Projekt modernizacji węzła cieplnego na cele c.o. i c.w.u. dla budynku przy ul. Objazdowej 17 w Zielonej Górze

Projekt modernizacji węzła cieplnego na cele c.o. i c.w.u. dla budynku przy ul. Objazdowej 13 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy kotłowni na potrzeby budynków Urzędu Gminy w Dąbiu

Projekt wewnętrznych instalacji oraz przyłączy sanitarnych dla budynku spedycji firmy KRONOPOL Sp. z o.o. przy ul. Serbskiej 48 w Żarach

Projekt modernizacji istniejącego układu technologicznego kotłowni lokalnej opalanej paliwem gazowym przy ul. Wojska Polskiego 3 w Zielonej Górze

Projekt modernizacji istniejącego układu technologicznego kotłowni lokalnej opalanej paliwem gazowym przy ul. Jedności 31 w Zielonej Górze

Projekt obejścia filtra siatkowego na układzie antyoblodzeniowym przy czerpni powietrza TG w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Projekt przyłącza sieci cieplnej do budynku usługowo–mieszkalnego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze (dz. nr 267, obr. 17)

Projekt modernizacji węzła cieplnego na cele c.o. i c.w.u. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ptasiej 36 w Zielonej Górze

Projekt kolektora ppoż. do motopompy wraz z instalacją przy zbiorniku wody surowej w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Projekt modernizacji węzła cieplnego na cele c.o. i c.w.u. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pieniężnego 27ab w Zielonej Górze

Projekt instalacji wod.-kan. w ramach remontu strefy wejściowej do budynku biurowego firmy Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o. przy ul. Naftowej 3 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy istniejącego odcinka sieci cieplnej od istniejącej komory PI–2/4a do istniejącej komory PI–2/5 przy ul. Majora Henryka Sucharskiego w Zielonej Górze

Projekt węzła cieplnego na cele c.o. w budynku kotłowni lokalnej przy ul. Żeromskiego 14 w Zielonej Górze

Projekt węzła cieplnego na cele c.o. w budynku kotłowni lokalnej przy ul. Fabrycznej 15 w Zielonej Górze

Projekt instalacji wod.–kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz przyłącza kanalizacji technologicznej dla potrzeb salonu kosmetyki samochodowej przy ul. Sowińskiego 38a w Zielonej Górze

Projekt przebudowy istniejącego odcinka sieci cieplnej od istniejącej komory KV–10/2/2 do istniejącej komory KV–10/2/3 przy ul. Agrestowej w Zielonej Górze

Projekt przebudowy istniejącego odcinka przyłącza cieplnego od istniejącej komory KIII–11/2 do istniejącego węzła cieplnego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 7

Projekt instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń w części parterowej budynku siedziby PGNIG przy ul. Bohaterów Westerplatte 15-17 w Zielonej Górze

Projekt przebudowy istniejącego odcinka sieci cieplnej od istniejącej komory KII–4a/3 do istniejącej komory KII–4a/4 przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie w Zielonej Górze

Projekt przebudowy przyłącza sieci cieplnej od istniejącej komory KI–6/3/1 do istniejącej komory KI–6/3/2 przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Zielonej Górze

Projekt przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej budynku kotłowni lokalnej przy ul. Artura Grottgera 25 w Zielonej Górze

Projekt przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej budynku kotłowni lokalnej przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 9 w Zielonej Górze

Projekt przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej budynku Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Alei Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze

Projekt przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej budynku kotłowni lokalnej przy ul. Stefana Żeromskiego 14 w Zielonej Górze

Projekt węzła cieplnego na cele c.o. w budynku kotłowni lokalnej przy ul. Grottgera 25 w Zielonej Górze

Projekt węzła cieplnego na cele c.o. w budynku kotłowni lokalnej przy ul. Sikorskiego 9 w Zielonej Górze

Projekt przyłącza sieci cieplnej do projektowanego budynku handlowego przy ul. Stefana Wyszyńskiego 22 w Zielonej Górze

Projekt węzła cieplnego na cele c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego dz. nr 76/4 w Zielonej Górze

Projekt węzła cieplnego dla budynku handlowego przy ul. Wyszyńskiego 22 w Zielonej Górze

Projekt węzła cieplny dla projektowanego budynku handlowego przy ul. Wyszyńskiego 22 w Zielonej Górze

Projekt wewnętrznych instalacji oraz przyłączy sanitarnych dla budynku hotelowego przy ul. Głogowskiej w Raculi

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowo-handlowym przy ul. Przemysłowej 10 w Sulechowie

Projekt przyłącza sieci cieplnej do budynków ADB przy ul. Trasa Północna w Zielonej Górze

Projekt przesyłowej sieci wodociągowej z Korczycowa do istniejącej sieci z Gęstowic do Chlebowa, gm. Maszewo

Projekt sieci wodociągowej na osiedlu Kaszubskim w Zielonej Górze

Projekt przyłącze cieplnego w technologii preizolowanej do budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 1w Zaborze

Projekt instalacji wod.-kan. oraz wentylacji mechanicznej w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek przedszkola niepublicznego przy ul. Elektronowej 4 w Zielonej Górze

Projekt przyłączy sieci cieplnej w technologii preizolowanej do istniejących budynków przy ul. Fabrycznej 11-11a i 13b w Zielonej Górze

Projekt przyłącza sieci cieplnej w technologii preizolowanej do istniejącego budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Dąbrówki 15c w Zielonej Górze

Projekt przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej budynku kotłowni lokalnej przy ul. Fabrycznej 15 w Zielonej Górze

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym PGNiG w Sulisławiu

Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w lokalu gastronomicznym przy ul. Rynek 38 w Lesznie

Projekt kotłowni oraz instalacji gazowej w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Babimost przy ul. Leśnej 17 w Babimoście

Audyt energetyczny budynku hali sportowej ZSOiS przy ul. Wazów 76 w Zielonej Górze

Projekt podłączenia urządzenia wypieku listków waflowych do instalacji gazowej w ramach rozbudowy linii wypieku wafli w hali produkcji listków waflowych zakładu produkcyjnego Nestle Polska S.A. przy ul. Kolejowej 1 w Kargowej

Projekt wewnętrznych instalacji oraz przyłączy sanitarnych dla budynku warsztatu samochodowego przy ul. Anny Jagiellonki 13 w Zielonej Górze

Projekt osiedlowej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na osiedlu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze

Projekty wewnętrznych instalacji wod.-kan., gazu i centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na projektowanym osiedlu przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze

Projekt sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Sulęcinie